Skip to main content

Spoor 1     re-integratie bij de huidige werkgever

Een zieke medewerker valt vanaf de eerste ziektedag onder Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is verplicht om samen met de werknemer te werken aan terugkeer in de eigen organisatie. Indien dit voor de medewerker mogelijk is, spreken we over re-integratie in het EERSTE SPOOR. ‍Als een van de medewerkers na (langdurig) ziekteverzuim terugkeert, is het belangrijk om de problemen weg te nemen die tot het verzuim hebben geleid.  Wij begeleiden de medewerker tijdens de re-integratie hierin. Elk werknemer beloopt zijn eigen specifieke pad. Stapsgewijs worden de werkzaamheden weer opgepakt.

Aan de hand van een kennismakingsgesprek brengen wij de huidige situatie van de medewerker in kaart. Ook belichten we de gevolgen van een ziekmelding en kijken we samen naar de toekomstverwachtingen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Tijdens de begeleiding zijn de adviezen van de bedrijfsarts leidend. Daarom is het ook van belang dat de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige overtuigd is van een terugkeer in aangepast (eigen) werk.

Contactmomenten
De begeleiding bestaat uit 1-1 coaching gemiddeld eenmaal per drie weken.

Kenmerken

  • snelle start na aanmelding van de werknemer
  • intensieve focus op spoor 1 
  • combinatie spoor 1 + interventies mogelijk zonder wachttijden

Spoor 2     re-integratie bij een andere werkgever

Wanneer een terugkeer bij de huidige werkgever niet meer mogelijk lijkt, volgt spoor 2. Dit betekent dat re-integratie bij een andere werkgever in beeld komt. 

Intake en plan van aanpak
Na het kennismakingsgesprek met de werknemer wordt er een plan van aanpak gemaakt. 

Opstellen van het persoons- en zoekprofiel
De competenties, vaardigheden, interesses en ambities van de medewerker worden in kaart gebracht. Daarnaast worden de uitslagen van verschillende testen meegenomen om het zoekprofiel te creëren en optimaliseren.

Actieve arbeidsmarktbenadering
De medewerker gaat gericht op zoek naar passende vacatures die passen bij het opgestelde persoons- en zoekprofiel. Tijdens het gehele proces wordt de medewerker begeleid in het zoeken en solliciteren.

Wanneer het lukt om passende arbeid te vinden bij een andere werkgever, volgt er een detacheringsregeling. Bij gebleken geschiktheid zal een nieuwe arbeidsovereenkomst worden opgesteld met de nieuwe werkgever. Lukt het niet om binnen twee jaar na de arbeidsongeschiktheid elders passend werk te vinden, dan mag de werkgever de loondoorbetaling stoppen.

Contactmomenten
De begeleiding bestaat uit 1-1 coaching gemiddeld eenmaal per drie weken.


Kenmerken

  • snelle start na aanmelding van de werknemer
  • intensieve focus op spoor 2

Investering & Informatie

op aanvraag
snelle start
info@ psychischezorg.nl
06 – 2006 7101